Финанси

Финанси е синоним на пари.За икономистите финансите представляват парични отношения между различни физически и юридически лица в държавата и националните стопанства.За да съществуват тези парични отношения трябва да има движение на пари между различни лица и се получават различни потоци имащи свои закономерности на формиране,движение и използване.материална основа са парите,субекти са различните лица и затова няма тъждество между финанси и пари.

Видове финанси:

1.Държавни финанси- управляващи паричните потоци в дадена страна 

2.Коорпоративни финанси - те управляват входящите и изходящите парични потоци на фирмите, предприятията и др.

3.Банково дело - управляват банките

4.Международни финанси- те управляват входящите и изходящите парични потоци на международната икономика

5.Лични финанси

6.Социално осигуряване - управляващи приходите и разходите на пенсионните фондове,здравноосигурителния институт и др.

7.Лизинг

8.Застраховане

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode