Маркетинг

Маркетингът е управленска функция , чиято главна цел е оптимизирането на връзката търсене и предлагане. Други цели на маркетинга са улесняване при навлизане на нов търговски продукт,стока или услуга на пазара. Също така участва в оформянето на цената на продукта(услугата), извършване на специализирани пазарни проучвания и др. 

Или маркетинговата теория се разбира като правилото на "4P"-та. Като правилото на "4P"-та идва от съкращението от английските думи - Price,Product,Place,Promotion.

1.Цена(price) - Включва определяне на цената , как може да се примамят нови клиенти и др. 

2.Продукт(product) - В него се включва как би могъл да навлезе на пазара нов продукт, дали самият продукт има заместител , как да измести сходните от него продукти и прочие. 

3.Дистрибуция (place) - Дистрибуцията представлява пътят,който трябва да бъде изминат от даденият продукт или услуга до крайният потребител 

4,Промоция (Promotion) - Промоцията е начинът по който дадена стока или услуга може да привлече повече клиенти. Наппример според: цена (бюджет) , количество (брой) , подходящата реклама и т.н 

Теми:

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode