2.Равнище на продукта

 1.Основен продукт (или ядро) - то съдържа основната полза или услуга, която клиентът реално купува, вида на потребността, която той иска да задоволи

 2. Формален продукт - специалистът по маркетинг трябва да превърне същинската полза в първичен продукт, т.е. в основна версия на продукта

 3. Разработване на разширен продукт - който включва набора от свойства и услуги, които купувачите обикновенно очакват и договарят, купувайки продукта.

4. Се подготвя очаквания продукт - който включва допълнителни ползи и услуги, различаващи офертата на фирмата от тези на конкурентните. Още се нарича стока с подкрепление, обикновенно са под формата на осигурена доставка, монтаж, гаранционни срокове и др.

5. Равнище на потенциалния продукт - той включва всички допълнения и трансформации, които този продукт може да претърпи в бъдеще.

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode