3.Продуктов асортимент

Продуктов асортимент - набор от всички продуктови серии и единици, които даден продавач предлага за продажба на купувачите.

 1.Широчината - показва колко различни продуктови серии притежава компанията

 2.Дължината - общия брой единици в даден асортимент

 3.Дълбочината - показва колко варианта от всички продукти са предлагани в серията

 4.Взаимосвързаността - е показател за взаимната обвързаност на различните продуктови серии по отношение на крайната употреба, производствени изисквания, каналите за дистрибуцияи др.

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode