5.Комуникационен микс

Е изработването на комбинация от определени елементи, която се очаква да е ефективна за промоционирането на даден продукт, тя се нарича промоционален микс за продукта. Компонентите на промоционалния микс наричан още комуникационен са:

 1.Реклама - е всяка платена форма на налично представяне и промоция идеи, стоки или услуги от страна на явно определен спонсор.

 2.Директен маркетинг - е свързан с използването на поща, телефон или други средства за налични контакти с цел комуникация или събиране на информация от специфични реални или потенциални клиенти.

 3.Насърчаване на продажбите - включва краткосрочни действия, които насърчават потребителите да купуват или продават даден продукт или идея, или да използват определена услуга

 4.Връзки с обществеността и публичност - това са разнообразни програм, разработени с цел представяне или защита на имиджа на компанията и на отделните нейни продукти.

 5.Персонални продажби - представляват устно представяне на стоката в разговор с един или повече потенциални купувачи с цел осъществяване на продажба.

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode