Жизнен цикъл на продукта

1-Етап на въвеждане

 2-Етап на разтеж

 3-Етап на зрялост

 4-Етап ма спад

*Етап на въвеждане - цените най-често са повишени, продажбите нарастват относително бавно а печалбите са нулеви. Все още има много пречки свързани с производството (оптималното), технически проблеми. Проблеми свързани с дистрибуцията, доставката на стоката до крайния потебител. Това е най-рисковия бизнес период. Високи разходи за реклама.

*Етап на разтеж - продажбите се увеличават бързо и печалбите достигат максимални стойности. Има увеличение на конкурентността на пазарите. Изисквания към основната маркетингова стратегия е да се установи позизионирането на продукта върху възможно най-широк пазарен дял и да се увеличи конкуренцията. По отношение на продуктовата политика се разработват варианти на продукта, удовлетворяващи крайния потребител. Дистрибуционната политика изисква развитие на съществуващите и създаване на нови канали на разпределението. Разходите за реклама намаляват.

*Етап на зрялост - продажбите достигат максималните си обеми и започват бавно да намаляват. Оформя се жестока конкуренция. Маркетинговата стратегия е свързана с промени в качеството на продукта, разработването на нови модели и варианти. Дистрибуцията изисква активно насърчаване на дилърите, създаване на благоприятни условия за тяхната дейност. Необходими са умерени реклами р-ди за потдържане на пазарния дял. Ценовата стратегия е намаляване на цените с цел въздействие върху потребителското търцене.

*Етап на спад - тогава стоката губи своите позиции, намаляват обемите на продажбите и цените. Намалят се усилията за промоция и се определя кога да бъде премахнат продукта от пазара

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode