1. Макросреда и микросреда

Макросреда:

Тя представлява всички онези фактори от околната среда, които са от значение за функционирането на фирмата(организацията), но са извън нейния контрол. Те не се влияят, не са управлявани от организацията. 
Интересуват ни само онези фактори от околната среда, които са от значение за фирмата(организацията). Тези фактори са:

-Политически

-Социални

-Технологични

-Икономически фактори

Микросреда:

Микросредата е свързана с основните ресурси, дейности и структури ,които са характерни за дейността на предприятието (фирмата) в това число са :

-Маркетинга

-Иновации

-Производство

-Пластмент

-Управление

-Администрация и др.

Микросредата представлява факторите, които могат да бъдат котролируеми от фирмата!

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode