Застраховане

Първите застраховки се появяват още от древността.Още от древна Финикия,в по-формиран вид застраховането се обособява в древен Рим.Съвременната форма на застраховането дава началото си през 14-ти век в Германия.
Какво представлява "застраховката" или по-точно "застрахователната сума", това е сума при сключването на сделка(договор) със застраховател,която се определя от горната граница на застрахователната агенция.Като най-големи раздели при застраховането биват:
  • Общо застраховане
  • Имуществено застраховане
  • Застраховане живот

Застрахователната сума в общото застраховане се определя от застрахователната стойност,която всъщност представлява средната цена за продажба на пазара.Също така застрахователната сума може да бъде равна или по-малка от застрахователната стойност,но не може да бъде повече от нея.

Застрахователната вноска,това е паричната сума,с която застрахования може да закупи застрахователна услуга от застрахователя.Тя се образува от процент или промил от застрахователната сума.

Плащанията за застраховка биват два вида:

  • В общото застраховане по обезщетение,в зависимост от големината на щетата;
  • В живото застраховането,това е процент в зависимост от случая.  
ТЕМИ:
  1. Същност и роля на застраховането;
  2. Понятие за риск;
  3. Форми на застраховане
  4. Застрахователен пазар
  5. Видове застраховки
 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode