6.Роли при вземане на покупка

Най-често купувачът счита, че той лично, самостоятелно независимо е взел решение дали да купи, какво да купи, кога, откъде и колко

 1.Инициатор - е човекът който пръв дава идеята за купуване на стоката

 2.Влияещият - е човек, чиято позиция или съвет оказва влияние върху решението за покупка

 3.Решаващият - е този, който преценява всеки детайл на решението - дали да купува, какво да се купува, как и къде да се купува.

 4.Купувачът - е този, който осъществява покупката

 5.Потребител - е човекът, който използва или консумира продукта или услугата

 

Contact

Икономика.Кариера. Бизнес.

© 2016 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode